Vi arbetar i samverkan med olika aktörer; Tillsammans är vi starkare.

Kontakta oss gärna för att prata möjliga knytpunkter och utbyta erfarenheter.

Enheten för externa relationer — ER är Umeå universitets samlade resurs för att stärka samarbetet med näringsliv och samhälle — en ”mäklare” mellan universitetets fakulteter, institutioner och centrumbildningar, näringsliv och övriga samhälle.

BioTech Umeå — skapar aktiviteter och möjligheter för forskare och bioteknikföretag i regionen och marknadsför Umeåbaserad forskning och företag inom bioteknik/life science.

Uminova Innovation — arbetar för utveckling av affärsidéer till affärer. Uminova Innovation vänder sig till forskare, anställda och studenter vid universitet, sjukhus och andra forskningsinstitut i Umeå. De arbetar även med innovativa affärsidéer från befintliga företag i hela regionen.

Coompanion – strävar efter att främja människors företagsamhet där samarbetet med varandra ger ansvar och inflytande över arbete och välfärd. Coompanion erbjuder hjälp och rådgivning till dig som vill starta företag tillsammans med andra som ett kooperativ. Rådgivningen är kostnadsfri och man driver även särskilda utvecklingsprojekt, till exempel för att stärka kvinnors eller ungas företagande. Coompanion finns i Luleå och Umeå.

B.I.C. Factory — är ett fristående idé- och affärsutvecklingscentrum med målet att identifiera och främja unga entreprenörer. I ett eget hus på Umestan företagspark erbjuds de att utveckla produkter och tjänster i samarbete med personer med affärserfarenhet.

Umeå Biotech Incubator (UBI) –UBI är en nischad företagsinkubator för affärsidéer inom livsvetenskaperna. UBI hjälper forskare att skapa patientnytta genom att utveckla medicinska resultat till innovationer.

Business Sweden — hjälper ditt företag att utveckla din internationella strategi, att göra lönsammare import- och exportaffärer och öka din konkurrenskraft, genom beprövade metoder och närvaro på över 60 marknader.

North Sweden — Norr- och Västerbottens samarbetsorgan för EU-frågor, med kontor i Bryssel.

Almi – kan hjälpa dig att utveckla din idé och hjälpa dig igång, till exempel genom så kallade nyhetsgranskningar som visar om det redan finns något liknande på marknaden eller andra aktiviteter som gör att du kan ta nästa steg. I ett senare skede kan du också söka finansiering hos Almi.

Umu Holding  – Om du är knuten till universiteten i regionen finns där särskilda organisationer som kan hjälpa dig att kommersialisera idéer och forskningsresultat samt hjälpa till med avknoppning till bolag. Det finns även riskkapital knutet till universiteten. Tidigare fanns ”LTU Innovation” vid Luleå tekniska universitet som sysslade med detta. Den uppgiften har nu först över till Centek (se Centek) I Umeå finns Uminova Innovation knutet till Umeå universitet.

Arctic Business Incubator, ABI  –  ABI tar sig an nystartade företag med potential att växa. De företag som tas in i inkubatorn får stöd och hjälp att utveckla sin affärsidé och att komma i kontakt med finansiärer.

Länsstyrelsen Hos Länsstyrelsen Västerbotten finns det olika ekonomiska stöd som går att söka för innovatörer och nyblivna företagare.